ระมวลภาพฝึกภาคสนาม ณ สวนป่าเขาบินวันที่ 19 - 23 มกราคม พ.ศ.2557
download file ที่นี่
ตรวจสอบสัมภาระC360_2014-01-19-08-46-40-084.jpg C360_2014-01-19-08-46-27-895.jpg C360_2014-01-19-08-42-10-352.jpg

C360_2014-01-19-08-41-50-001.jpg C360_2014-01-19-08-46-49-852.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทดสอบร่างกายก่อนเข้าค่ายฝึกจริง

C360_2014-01-19-09-10-21-188.jpg C360_2014-01-19-09-12-57-100.jpg C360_2014-01-19-09-12-31-227.jpg C360_2014-01-19-09-11-54-956.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝึกการตั้งรับ

C360_2014-01-22-15-23-16-066.jpgC360_2014-01-22-15-20-03-781.jpg

C360_2014-01-22-15-19-37-010.jpg C360_2014-01-22-15-22-42-201.jpg

=========================================================================================================

เสร็จสิ้นภาระกิจ เตรียมกลับสู่มาตุภูมิ

C360_2014-01-23-09-38-37-937.jpg C360_2014-01-23-09-54-39-723.jpg C360_2014-01-23-09-54-17-818.jpg C360_2014-01-23-09-54-53-084.jpgC360_2014-01-23-10-26-33-170.jpg C360_2014-01-23-10-23-46-188.jpg

=========================================================================================================กลับบ้านเถอะพวกเรา ไชโย ๆๆ

C360_2014-01-23-10-36-09-939.jpg C360_2014-01-23-10-35-39-245.jpgC360_2014-01-23-10-35-57-719.jpg C360_2014-01-23-10-35-31-192.jpg=========================================================================================================จบแล้ว สุดยอด